Odlewnia Żeliwa i Metali Nieżelaznych „SPOMEL” S.P.

O nas

Odlewnia Żeliwa i Metali Nieżelaznych „SPOMEL” S.P. w Lęborku powstała w 1950 roku. Siedziba firmy zlokalizowana jest w przemysłowej strefie miasta przy ul. Abrahama 15.

Dzięki długoletniej tradycji i wysokim kwalifikacjom pracowników zdobyliśmy doświadczenie w seryjnej produkcji odlewów, które spełniają oczekiwania odbiorców z kraju i zagranicy, a firma została uznana za wiarygodnego partnera handlowego i niezawodnego dostawcę.

Głównymi odbiorcami naszych odlewów są producenci maszyn rolniczych, urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, taboru kolejowego oraz urządzeń energetycznych i elementów infrastruktury drogowej.

Realizujemy kompleksową usługę obejmującą projektowanie odlewu, wykonanie oprzyrządowania odlewniczego, obróbkę mechaniczną i malowanie (również w kooperacji z wyspecjalizowanymi kooperantami), pakowanie (zgodnie z ustaloną specyfikacją) oraz dostawę.

Firma specjalizuje się w produkcji odlewów o ciężarze 0,5÷50 kg, z żeliwa w gatunkach:

Specyfikacja

Oznaczenie materiału

PN-EN 1561

EN-GJL-150

EN-GJL-200

ISO 185

Grade 150

Grade 200

DIN 1691

GG 15

GG 20

PN-K-88151

P10

Kodex UIC 832V

TL/TS0150

P15

P30

Odlewy produkujemy pod nadzorem procedur ustanowionych w ramach certyfikowanego systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001, a cykl produkcyjny przebiega w poszanowaniu standardów BHP oraz zasad ochrony środowiska wykorzystujących najlepszą dostępną technikę.

Firma stale współpracuje z branżowymi instytutami naukowymi i uczelniami w celu doskonalenia procesów i wyrobów oraz korzysta ze wsparcia Funduszy Europejskich i Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wsparcie

Projekt Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Tytuł projektu: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY POPRZEZ MONTAŻ SYSTEMU FILTROWENTYLACJI HAL PRODUKCYJNYCH ODLEWNI SPOMEL

Dofinansowano ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Wartość dofinansowania: 173 741,20 PLN.

Całkowita wartość zadania: 217 771,50 PLN.

Celem projektu jest poprawa BHP na stanowiskach: formierz maszynowy, obciążacz form i wybijacz odlewów poprzez montaż systemu filtrowentylacji redukującego oddziaływanie zapylenia i czynników chemicznych.

Przejdź do góry strony