Odlewnia Żeliwa i Metali Nieżelaznych „SPOMEL” S.P.
  • Grafika Zapewnienie jakości
  • Grafika Zapewnienie jakości

Zapewnienie jakości

Strategia naszej Firmy jest nierozerwalnie związana z dbałością o jakość. Jesteśmy przekonani, że nadanie jakości rangi priorytetu czyni nas niezawodnym dostawcą odlewów.

Wszystkie realizowane w firmie procesy są nadzorowane i kontrolowane zgodnie z procedurami ustanowionymi w ramach certyfikowanego systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001.

Procesy produkcyjne związane z realizacją odlewu podlegają monitorowaniu i pomiarom z wykorzystaniem kompetencji Zespołu Laboratoriów.

Kontrola w procesie produkcji obejmująca kontrolę dostaw materiałów i surowców, kontrolę międzyoperacyjną (Topialnia, Rdzeniarnia, Formiernia, Stacja Przerobu Masy Formierskiej), kontrolę odbiorczą odlewów (po oczyszczeniu, obróbce i pakowaniu), gwarantuje utrzymywanie założonych parametrów oraz spełnienie wymagań Klienta.

  • Grafika Badania
  • Grafika Badania

Badania

Badania laboratoryjne w Odlewni „SPOMEL” przeprowadzane są w Zespole Laboratoriów, w skład którego wchodzą:

  • Laboratorium Badań Chemicznych i Metalograficznych (oznaczanie składu chemicznego stopów żelaza metodą optycznej spektrometrii emisyjnej, określanie mikrostruktury żeliwa),
  • Laboratorium Badań Materiałów Formierskich (badania materiałów formierskich i rdzeniowych  z dostaw oraz mas formierskich w procesie),
  • Laboratorium Badań Własności Mechanicznych (twardość sposobem Brinella, próba statycznego rozciągania metali, próba statycznego zginania żeliwa, badanie wytrzymałości na obciążenie i wyrywanie, próba udarnościowa),
  • Laboratorium Pomiarowe Długości i Kąta (sprawdzanie zgodności metrologicznej przyrządów pomiarowych, kontrola wymiarowa odlewów, kontrola oprzyrządowania odlewniczego).

Przejdź do góry strony